юу эхлэн ногоон өмд өмсөх вэ?

юу эхлэн ногоон өмд өмсөх вэ?

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н Агуулга \ R \ н \ R \ н \ R \ н

 1. \ R \ н зохих вэ? \ R \ N
 2. \ R \ н

 3. \ R \ н загвар \ R \ н
 4. \ R \ н

 5. \ R \ н олон талт сүүдэртэй \ R \ н
 6. \ R \ н

 7. өмсөж юу эхлэн \ R \ н? \ R \ н \ R \ н \ R \ н
  • \ R \ N + Ногоон Цагаан \ R \ н
  • \ R \ н

  • \ R \ N + Ногоон шаргал \ R \ н
  • \ R \ н

  • \ R \ N + Шар Ногоон \ R \ н
  • \ R \ н

  • \ R \ N Ногоон + Ягаан өнгийн \ R \ н
  • \ R \ н

  • \ R \ N + Ногоон Brown | \ R \ н
  • \ R \ н

  • \ R \ N + Ногоон хар \ R \ н
  • \ R \ н

 8. \ R \ н

 9. \ R \ н гайхалтай зургууд \ R \ н
 10. \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Эмэгтэйчүүдийн хувцас солих өрөө, ногоон өмд гадаад төрхийн хувьд олон шалтгаан бий. Ямар ч тохиолдолд, тэд өөр өөр зүйлийг нь зөв нэгтгэж байх хэрэгтэй. Энд мөн орой дээр тавих ямар, гутал ямар хэрэгслүүд хамгийн тохиромжтой гэж юу сонгох үзнэ үү.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

-д багтах вэ?

\ R \ н \ R \ н

ногоон хэд хэдэн сүүдэртэй энэ улиралд хамааралтай, харин хүн бүр өөрөө энэ өнгө нь та залуу, туранхай болон өсдөг хийх чадвартай байдаг өвөрмөц шинж чанартай байдаг гэдгийг мэддэг.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Тэгэхээр та бол - шаргал, дараа нь та нар гэрлийн өнгө, brunettes хамгийн тод өнгө өмсөж явах болно, харин улаан үстэй эмэгтэй, ногоон ашигтай тэдний үсийг унтраах тогтоосон гэдгийг мэдэж, ихэвчлэн таны шкаф үүнийг ашигладаг.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ N \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

хар ногоон өнгө дүүрэн нууж болно гэдгийг анхаарна уу.

\ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н

Хэн ногоон өмд хэрэгтэй вэ? Мэдээж ер бусын арга зам, загварын дагах, эсвэл зүгээр л энэ өнгө нь хайртай дуртай хэн анхаарлыг татахын тулд хүссэн хүмүүст!

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

загвар

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Ногоон өмд ямар ч загвар байж болох юм.

\ R \ н \ R \ н

Үнэн хэрэгтээ энэ нь жинсэн өмд аль аль нь болон Corduroy өмд, түүнчлэн цагаан хэрэглэл, эсвэл хөвөн байж болно.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н
\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н
\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Ногоон Ерөнхийдөө энэ ажил хэрэгч хэв маяг биш юм гэж, жишээ нь, цэргийн санал болон. Тиймээс загвар ногоон өмд нь асар их олон янзын:

\ R \ н \ R \ н

  \ R \ н

 • уйтгартай сонгодог шулуун өмд,
 • \ R \ н

 • жинсэн нь холбох;
 • \ R \ н

 • Тайруулсан өмд, юбка,
 • \ R \ н

 • Алдартай энэ жил Шатаагдах, болон бусад.
 • \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н
\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н
\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н
\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

сүүдэртэй нь янз бүрийн

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

эмэгтэй хүн бүр эрхтэй хувьд хэрхэн гайхамшигтай сайхан сүүдэртэй ... ногоон эзэмшдэг.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н

яг тэр үед нь өнөөдөр моод гэж юу болохыг мэдэх чиг хандлагыг ойлгох нь үзээрэй мөн.

\ R \ н \ R \ н

  \ R \ н

 1. Өнгөт ногоон догдлом гял цал - тод шүүслэг, бүрэн биетэй. Мэдээж энэ нь өнгийн костюм, улаан үс хувцсыг.
 2. \ R \ н

 3. Dark оюу - bewitching, шидэт энэ өнгө нь өнгөрсөн холбоотой байдаг. Төгс brunettes, бор үстэй.
 4. \ R \ н

 5. Өнгө Moonstone - хүйтэн, далайн. ертөнцөд цайвар үст зориулсан хамгийн тохиромжтой сонголт.
 6. \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Гэсэн хэдий ч, ногоон бүх төрлийн одоогийн улиралд эдгээр тусад нь, загварлаг өнгө илүү сонирхолтой юм. Энэ нь бусад зарим сүүдэр илүү танд тохирсон болно гэсэн боломжтой юм.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н
\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н
\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

юу эхлэн өмсдөг вэ?

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Энэ асуулт өмд нь тодорхой загвараас шалтгаалах боловч энэ нь ямар өнгө хамгийн сайн нэгтгэнэ ойлгох нь чухал юм.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н
\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н

Ногоон + Цагаан

\ R \ н \ R \ н

хамгийн сонгодог хувилбар, та ийм dressy modnitse.Smotritsya ямар ч хослолыг ашиглаж болно.

\ R \ н \ R \ н

Цамц, цамц, орой, цамц - энэ нь тийм биш ч гэсэн ногоон өмд нь бүрэн та өмсөж чадах вэ бүрэн жагсаалт юм. Та албанд гоёлын хувцас сонгох л бол, дараа нь та цагаан хослуулан чидун, хар маргад өнгө нь зогсоох ёстой. бусад үйл явдал нь тод өнгө багтдаг.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н
\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Ногоон + шаргал

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Шаргал өнгө, цагаан гэх мэт ногоон бүх сүүдэртэй төгс. Гэсэн хэдий ч, харьцуулах замаар илүү гоёмсог, төрийн бус ердийн хослол юм. Ялангуяа сайн шаргал номын харагдаж байна. Энэ нь нэн даруй хөнгөхөн болон airiness хамт өгдөг. Чимэглэлийн сувд болон паалантай чимэглэлийн байж болно.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Ногоон + Шар

\ R \ н \ R \ н

Таны хувцастай эдгээр хоёр өнгө хослол хөгжилтэй, найрсаг хүн гэж таныг тайлбарлах болно. бор нь нимбэг эхлэн - улаан өнгө, бүр сүүдэр ногоон схемийн хос олж болно.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н

Жишээ нь, тод шар нь зогсонги байдалтай бараан ногоон нь их харагдах юм. үнэт эдлэл анхааралтай сонгож, тэд анхаарал гоёлын хувцас, учир нь маш их татагддаг биш юм, тийм болохоор сайн эсрэгээр нь авах болно.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Ногоон + Ягаан өнгийн

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Энэ хослол мөн чанарыг төстэй. Жишээлбэл, зөөлөн, эсвэл тод Цээнэ сарнай.

\ R \ н \ R \ н

ruffles нь гайхалтай сайхан харагдах, хөнгөн цамц ягаан өнгө, шинэхэн ногоон өнгө ханасан өмд шулуун бууруулах гэрэл. Энэ нь гоёлын хувцас зун буюу хавар их харагдах юм байна.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н

Гэсэн хэдий ч, ямар ч багагүй сайхан хэрэгсэл нь цайвар ногоон, магадгүй тэр ч байтугай гаа бол, тод ягаан нэмж тохиолдож болно. Гэхдээ ийм саарал, цагаан зэрэг зарим төвийг сахисан гурав дахь өнгө нэмэх, энэ нь эв нэгдлийг олох шаардлагатай байдаг гэдгийг мартаж болохгүй, тийм болохоор.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Ногоон + Бор

\ R \ н \ R \ н

намар нь Их - бор савхин хүрэм, цайвар цамц, ногоон өмд, бор гутал, магадгүй малгай, өөр ногоон ороолт. Цайны бор чидун өнгө нь хольцтой. Энэ нь гоёлын хувцас нь хар арьстай brunettes хувьд нэлээд ялгаатай, төгс маш тод биш, харин.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Ногоон + Хар

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Universal хар өнгө ногоон өмд нь төгс таарч.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

гайхалтай зургууд

\ R \ н \ R \ н

-н ​​хэрхэн, ногоон, цагаан хослуулах сонгодог дүр эхлэе. ханцуйгаа podkatannymi, ногоон шууд богиносгосон өмд, өндөр өсгийтэй гутал, хар цүнх, хар нарны шил нь хар шаахайгаар бүхий цагаан цамц. Энэ даашинз ямар ч том асуудал юм шиг санагддаг байсан, гэхдээ энэ нь маш их эв нэгдэлтэй, зун нь мэдээж тохиромжтой харагдаж байна.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н

Өөр нэг сонголт нь мөн шулуун богино өмд, ногоон, илүү сонирхолтой ашиглаж байна. цэнхэр хүрэм - Цагаан цамц V-хэлбэрийн бууруулсан нь алтны бүрэх, маш сайхан гарч цамц дор "peeking" болон дээд хамт хүзүүний зүүлт дор тавьж байгаа нь солигдоно. Энэ цэнхэр ногоон сайн нийцэж ямар гайхалтай юм! Гэсэн хэдий ч алт үнэт эдлэл, бугуйвч, нэг алт, завь зохицон нимгэн бус.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н

төгс бүх нийцэж Хаврын зураг. Гэрэл ногоон өмд шулуун дүрсийг, цэцэгсийн хэв маяг, тод дээл, шаргал шахуурга болон тааруулахын тулд баг нь тод цамц уран сайхны найруулал. Гайхалтай нь тэнцвэртэй та бүх мэдээллийг дамжуулан гэж бодож байгаа бол, заасан, гэхдээ хамгийн чухал зүйл бол - баруун өнгө хослол сурах. Нэг арга зам нь үүнийг хийх - Амьдрал байгалийн хослол үл тоомсорлох, тэдгээрийн даашинзны тэдгээрийг хэрэгжүүлэх гэж оролддог.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н

Одоо намрын хувилбарыг авч үзье. цаг агаар сэрүүн болж байгаа үед энэ нь арьс хатуу өмд бараан цаг нь болсон. Гэхдээ би бүх гэрэл, тод зуны өнгө үгүй ​​болсон байхыг хүсэхгүй байна! Энэ нь зөв юм - Та өмд харанхуйг үлдээж болно, мөн шилдэг гэрэл, орой дээр нь шаргал цамц, хүрэм өмсөж хангалттай болгох, харин цаг агаарын тухай мартаж болохгүй - нарийн хэвлэх төгс дүр төрхийг нөхөж болно тод ногоон ороолт. Хөнгөн малгай, цүнх, гутал, бага зэрэг үнэт эдлэл - Та аль хэдийн эхлээд хүйтэн өдөр байсан ч гэсэн гайхалтай харагддаг.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н

Өөр нэг арга нь та нарын өмнө, хар ногоон өмд дээр тулгуурласан байдаг. тасархай туранхай харааны бага зэрэг таны өндөр өөрчилж болно, учир нь энэ загвар нь зөвхөн нарийхан урт хөл эздэд тохиромжтой. Тэгэхээр, тэдний төгс хослол "амьтан" хэвлэх, бор гутал нь шаргал цамц хийх боломжтой. дагалдах хэрэгсэл хамгийн бага, энэ өөртөө анхаарал татаж өмд, цамц будах ер бусын бууруулсан холбоотой юм.

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

\ R \ н \ R \ н

турших бүү ай, бусдыг ч өөрийгөө нь зөвхөн гайхах уу!

\ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н \ R \ н

Хэлээ сонгоно уу

УкраиныАнгли хэлний Германы Испанийн Францын Италийн Португалийн Туркийн Араб хэл Шведийн Унгарын Болгарын Эстоний Хятад хэл (хялбаржуулсан) Вьетнам Румын Тайландын Словени Словакийн Серьби хэл Малай хэл Норвегийн Латвийн Литвийн БНСУ-ын Япон Индонези Хинди Еврей хэл Финляндын Грекийн Голландын Чех Данийн Хорватын Хятад хэл (уламжлалт) Филиппиний Урду Azeybardzhansky Армений Belorussian Бенгал Гүржийн казах Catalan Монгольский Tadzhitsky Tamil'skij Тэлугу хэл Uzbetsky

Дэлгэрэнгүй:   нэг галт тэрэг нь богино хуримын даашинз

сэтгэгдэл нэмэх

Таны и-мэйл хэвлэгдсэн байх болно. Шаардлагатай талбарууд гэж тэмдэглэгдсэн байна *